bip2017

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fr. Chopina

w Jarosławiu

Z A R Z Ą D

Przewodnicząca:

- Paulina Makarowska

Z-ca przewodniczącej:

- Maria Wiśniewska

Członkowie:

- Weronika Starzec

- Martyna Mil

-Jarosław Dominik