bip2017


Izabela Dobrowolska
- uczennica Szkoły Muzycznej I st. im. F.Chopina w Zespole Państowych Szkół Muzycznych  w Jarosławiu w klasie fletu Pani mgr Jolanty Antonik otrzymała Stypendium Zarządu Województwa Podkarpackiego na okres 2017-2018 r.
 Izabela Dobrowolska