bip2017


Kinga Bąkowska
- uczennica Szkoły Muzycznej I st. im. F.Chopina w Zespole Państowych Szkół Muzycznych  w Jarosławiu w klasie fortepianu Pani Małgorzaty Podolec
otrzymała wyróżnienie w IV Leżajskim Konkursie Kultury Muzycznej, Leżajsk 24-26 stycznia 2018 r.

 

GRATULUJEMY SUKCESU !!! 


 Krzysztof Dymnicki