bip2017


Izabela Dobrowolska
- uczennica PSM II st. w Zespole Państowych Szkół Muzycznych  w Jarosławiu w klasie fletu Pani mgr Jolanty Antonik
otrzymała Stypendium Zarządu Województwa Podkarpackiego na okres 2017-2018 r.
 Izabela Dobrowolska

 
 GRATULUJEMY  SUKCESU !!!