bip2017


 

W dniach 26-29 listopada 2018 roku w Pradze ( Czechy ) odbył się Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Muzyczny –  „XVth Art Duo International Music Competition for Young musicians”. W konkursie udział wzięło łącznie 125 solistów oraz 16 zespołów z wielu państw europejskich podzielonych na sekcje: akordeon, fortepian, skrzypce i wokal. Wśród nich znaleźli się uczniowie ZPSM w Jarosławiu z klasy akordeonu Pana Krzysztofa Burego – Mikołaj Wańkowicz i Leszek Wołoszyn. Komisja konkursowa złożona z profesorów z Polski, Rosji, Białorusi, Czech pod przewodnictwem prof. Radzhapa Shaykhutdinova z Rosji doceniła prezentację naszych akordeonistów przyznając:

Mikołaj Wańkowicz – I miejsce w IV kat. ( do lat 15)

Duet akordeonowy : Mikołaj Wańkowicz, Leszek Wołoszyn – II miejsce w kat. zespołów kameralnych

Ponadto za wybitne przygotowanie uczniów nagrodzony został Pan Krzysztof Bury.


Młodym Artystom oraz Panu Krzysztofowi Buremu

S E R D E C Z N I E   G R A T U L U J E M Y !!!MW005022019            
Mikołaj Wańkowicz – I miejsce w IV kat. ( do lat 15)
  uczeń PSM II st. w ZPSM w Jarosławiu z klasy akordeonu Pana mgra Krzysztofa Burego
„XVth Art Duo International Music Competition for Young musicians”

26-29 listopada 2018 r. Praga ( Czechy )
MW005022019            
Duet akordeonowy : Mikołaj Wańkowicz, Leszek Wołoszyn – II miejsce w kat. zespołów kameralnych
  uczniowie PSM II st. w ZPSM w Jarosławiu z klasy akordeonu Pana mgra Krzysztofa Burego
„XVth Art Duo International Music Competition for Young musicians”

26-29 listopada 2018 r. Praga ( Czechy )