bip2017

Mikołaj Wańkowicz i Leszek Wołoszyn - uczniowie PSM II st. w Zespole Państowych Szkół Muzycznych  w Jarosławiu
w klasie akordeonu Pana mgra Krzysztofa Burego

otrzymali Stypendia Zarządu Województwa Podkarpackiego na okres 2019-2020 r.  

GRATULUJEMY  SUKCESU !!!

Informacja ze strony www.podkarpackie.pl

W Dębicy w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury „Mors” odbyła się tegoroczna gala „Nie zagubić talentu”, podczas której zostali nagrodzeni najbardziej uzdolnieni i wyróżniający się uczniowie. To już 12. edycja tego wydarzenia.

Program „Nie zagubić talentu” w całości finansowany jest z budżetu województwa podkarpackiego, a jego odbiorcami są uczniowie i absolwenci szkół podstawowych, absolwenci klas gimnazjalnych i uczniowie szkół ponadpodstawowych. W tym roku stypendia naukowe przyznano 78 uczniom. W szczególny sposób został doceniony również dorobek artystyczny dzieci i młodzieży. W uznaniu licznych i znaczących osiągnięć w dziedzinie muzyki, tańca, plastyki i recytacji Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał 32 stypendia artystyczne. Nagrodami pieniężnymi zostało uhonorowanych 80 uczniów oraz 8 zespołów artystycznych. W tym roku po raz pierwszy zarząd województwa przyznał nagrodę zespołową za osiągnięcia naukowe

więcej....

 

            
              

 


MW005022019           MW005022019