bip2017


    Izabela Dobrowolska
    - uczennica Szkoły Muzycznej I st. im. F.Chopina w Zespole Państowych Szkół Muzycznych  w Jarosławiu w klasie fletu Pani mgr Jolanty Antonik otrzymała Stypendium Zarządu Województwa Podkarpackiego na okres 2017-2018 r.
     Izabela Dobrowolska