bip2017


    Krzysztof Dymnicki
    - uczeń Szkoły Muzycznej I st. im. F.Chopina w Zespole Państowych Szkół Muzycznych  w Jarosławiu w klasie trąbki Pana mgra Franciszka Lotycza otrzymał Nagrodę Złotą w kategorii "A" w II MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE INSTRUMENTÓW DĘTYCH „FINALIS” Białystok, 23-26 listopada 2017

     

    GRATULUJEMY SUKCESU !!! 


     Krzysztof Dymnicki