bip2017


  Kinga Bąkowska
  - uczennica Szkoły Muzycznej I st. im. F.Chopina w Zespole Państowych Szkół Muzycznych  w Jarosławiu w klasie fortepianu Pani Małgorzaty Podolec
  otrzymała wyróżnienie w IV Leżajskim Konkursie Kultury Muzycznej, Leżajsk 24-26 stycznia 2018 r.

   

  GRATULUJEMY SUKCESU !!! 


   Krzysztof Dymnicki