bip2017

  31 stycznia 2019 roku, decyzją Ministra KiDN,
  rozstrzygnięty został konkurs o stypendia z Programu Stypendialnego Młoda Polska 2019

  Z radością informujemy, że Mikołaj Wańkowicz
  uczeń PSM II st. w ZPSM w Jarosławiu z klasy akordeonu Pana mgra Krzysztofa Burego
  został laureatem XVI edycji Programu Stypendialnego Młoda Polska 2019.

  Program przeznaczony jest dla młodych polskich artystów (do 35 roku życia), którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w następujących dziedzinach;
  film, fotografia, literatura, muzyka, sztuki wizualne, taniec i teatr. Stypendium ma umożliwić laureatom dokonanie znaczącego postępu w ich karierze artystycznej. Środki ze stypendium mogą być przeznaczone na realizację konkretnych projektów artystycznych, studia i pobyty twórcze za granicą,
  zakup instrumentów i sprzętu niezbędnego do pracy twórczej.

  Źródło: BIP MKiDN

  Mikołaj Wańkowicz uczy się gry na akordeonie od 2011 r. w klasie akordeonu Pana Krzysztofa Burego. Jego sukcesy wielokrotnie były opisywane w podkarpackich mediach. Ma na koncie ponad 90 dyplomów laureata w konkursach muzycznych o zasięgu makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowych. Do najbardziej znaczących konkursów ogólnopolskich należą:
  w Wieliczce, Tarnobrzegu, Leżajsku, Mławie, Oleśnicy, Grudziądzu, Puławach, Gorlicach i Sochaczewie. Natomiast najbardziej znaczące konkursy międzynarodowe, w których Mikołaj zdobył nagrodę laureata to : konkurs w Pradze, Wiedniu, Berlinie, Ostrawie, Serbii, Sanoku, Suwałkach i w Przemyślu. Dorobek artystyczny Mikołaja Wańkowicza został dostrzeżony również przez władze samorządowe, ponieważ otrzymał on czterokrotnie nagrodę Burmistrza Miasta Pruchnika i dwukrotnie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego.
  Natomiast 19 marca 2019 r. otrzymał stypendium Programu „Młoda Polska” z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego oraz dyrektora Narodowego Centrum Kultury prof. Rafała Wiśniewskiego. Stypendium to młody artysta przeznaczy na zakup koncertowego akordeonu przeznaczone jest na zakup koncertowego akordeonu dla młodego artysty.


   
  MlodaPolska2019


  Młodemu Artyście oraz Panu Krzysztofowi Buremu

  S E R D E C Z N I E   G R A T U L U J E M Y !!!

  MW005022019            
  Mikołaj Wańkowicz - uczeń PSM II st. w ZPSM w Jarosławiu
  z klasy akordeonu Pana mgra Krzysztofa Burego

  Sala Lustrzana CKiP w Jarosławiu, 11 grudnia 2018