bip2017


  Tym razem nasi młodzi trębacze swych sił próbowali na XII Międzynarodowym Konkursie Interpretacyjnym Instrumentów Dętych poza granicami kraju. Uczniowie Karol Dobrowolski i Franciszek Brzózka wzięli udział w Konkursie dla instrumentów dętych  który odbył się 1-2 czerwca 2019 roku w Konserwatorium Muzycznym w Brnie. Konkurs ten jest bardzo prestiżowym  konkursem krajów Schengen o czym świadczy wyborne międzynarodowe Jury któremu przewodniczył świetny instrumentalista, pedagog Profesor Jindřich Petráš (CZ). Dlatego laury jakie zdobyli nasi uczniowie tj. Karol Dobrowolski - wyróżnienie I stopnia , Franciszek Brzózka - wyróżnienie II stopnia są bardzo prestiżowe i cenne, ponadto Franciszek otrzymał specjalne wyróżnienie dla najmłodszego trębacza konkursu. Obaj uczniowie uczą się pod kierunkiem Pana Franciszka Lotycza a do powyższego sukcesu w dużej mierze przyczynił się Pan Wojciech Majchrowicz- akompaniując obu uczniom. Podziękowania należą się również i Radzie Rodziców naszej szkoły która częściowo zrefundowała wyjazd naszych uczniów.                           

   
  Laureatom serdecznie gratulujemy   Weronika Korczynska


   

  Weronika Korczynska


  Weronika Korczynska