Izabela Dobrowolska
- uczennica PSM II st. w Zespole Państowych Szkół Muzycznych  w Jarosławiu w klasie fletu Pani mgr Jolanty Antonik
otrzymała Stypendium Zarządu Województwa Podkarpackiego na okres 2019-2020 r.
 Izabela Dobrowolska

 
 GRATULUJEMY  SUKCESU !!!


 

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable