bip2017  Z przyjemnością informujemy,  że Mikołaj Wańkowicz  -  uczeń Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu w klasie akordeonu mgr Krzysztofa Burego został przyjęty do grona stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

  Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to organizacja pozarządowa ostatusie organizacji pożytku publicznego (OPP) założona w 1981 roku. Jest stowarzyszeniem naukowców, twórców, lekarzy i studentów. Głównym celem Funduszu jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom w rozwijaniu zainteresowań naukowych i uzdolnień artystycznych, a także poprawa opieki nad zdolnymi dziećmi w polskim systemie edukacji. Przez Program Pomocy Wybitnie Zdolnym przeszło do tej pory kilkanaście tysięcy utalentowanych młodych Polaków – dziś to znakomici naukowcy, lekarze, propagatorzy nauki i artyści. Działalność stowarzyszenia opiera się na współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także – z bardzo wieloma indywidualnymi pracownikami naukowymi,którzy jako wolontariusze chcą pracować ze zdolną młodzieżą. Uczestnicyprogramu mają szansę wziąć udział w licznych warsztatach badawczych,seminariach, spotkaniach i konsultacjachznajlepszymi specjalistami z danej dziedziny.

  Kolejnym wielkim wyróżnieniem dla akordeonisty z Gminy Pruchnik było zaproszenie do wzięcia udziału w koncercie stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci – „ Młodzi wirtuozi w Zamku Królewskim” pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser - Dudy , który odbył się 24 listopada w Zamku Królewskim w Warszawie. Warto podkreślić, że Mikołaj znalazł się w czwórce zaproszonych spośród 128 znakomitych instrumentalistów należących do najlepszych muzyków młodego pokolenia w Polsce.

  Mikołaj Wańkowicz znakomicie zaprezentował się podczas koncertu w Warszawie otrzymując wspaniały aplauz publiczności.

  Mikołaj zdobył ponad 90 tytułów i wyróżnień na konkursach rangi Międzynarodowej , Ogólnopolskiej i Wojewódzkiej. Jest laureatem m.in.: VI Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego w Le Mont Dore we Francji (I miejsce w 2019), II Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego w Solcu Kujawskim (I miejsce w 2018), Art Duo International Music Festival w Wiedniu (I miejsce w 2017), XX Międzynarodowych Spotkań Akordeonowych w Sanoku (II miejsce w 2018), XXIV Mławskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej „Od solisty do orkiestry” (I miejsce w 2018), Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego w  Słupcy (II miejsce w 2018), X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej „Harmonia Zdrowia i Muzyki” w Solcu Zdroju (I miejsce w 2018), VI Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego w Ostrawie (II miejsce w 2017), XVII Gorlickich Konfrontacji Akordeonowych (I miejsce w 2017), Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Belgradzie (czterokrotnie I miejsce w latach 2016-2019). Za szczególne osiągnięcia artystyczne otrzymał stypendium programu „Młoda Polska” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019), stypendium Zarządu Województwa Podkarpackiego „Nie zagubić talentu” (2017-2019) oraz Stypendium Burmistrza Pruchnika (2015-2018). Pod opieką Funduszu jest od 2019 roku.

  MW005022019            
  Mikołaj Wańkowicz
    uczeń PSM II st. w ZPSM w Jarosławiu z klasy akordeonu Pana mgra Krzysztofa Burego
  Koncert stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci – „ Młodzi wirtuozi w Zamku Królewskim”
  Zamek Królewski w Warszawie, 24 listopada 2019 r.

  MW005022019            

  Mikołaj Wańkowicz
    uczeń PSM II st. w ZPSM w Jarosławiu z klasy akordeonu Pana mgra Krzysztofa Burego
  Zamek Królewski w Warszawie, 24 listopada 2019 r.

   

   

  MW005022019            
  Pan mgr Krzysztof Bury - nauczyciel klasy akordeonu ZPSM w Jarosławiu
  i Mikołaj Wańkowicz

   


              
              

   

   


  Zamek Królewski w Warszawie, 24 listopada 2019 r.   

   

                                                     


  Warszawa, 24 listopada 2019 r.