bip2017

  Jubileusz 70-cio lecia

  Sukcesy

  Archiwum

   


  INSTRUKCJA DYREKTORA SZKOŁY
  DOTYCZĄCA ZASAD POSTĘPOWANIA SANITARNEGO
  W OKRESIE PANDEMII SARS COV-2

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.)

  1. Wszkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

  2. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do zachowania szczególnych zasad higieny i środków ostrożności zapobiegających możliwości rozprzestrzeniania wirusa SARS COV-2 oraz stosowania poniższych zasad:

  a) w holu szkoły i korytarzach może przebywać 1 osoba na 4m2 oraz powinno się uwzględnić 2 metry dystansu społecznego pomiędzy osobami,

  b) uczniowie i akompaniatorzy zobowiązani są do unikania bezpośredniego kontaktu, a także do zachowania dystansu minimum 2 metrów,

  c) osoby wchodzący na teren szkoły zobowiązane są do obowiązkowego używania maseczek osłaniających ust i nosa. Maseczka taka może zostać zdjęta przez ucznia/nauczyciela bezpośrednio po wejściu do sali lekcyjnej lub egzaminacyjnej,

  d) przed wejściem na teren szkoły wszystkie osoby zobowiązane są do zdezynfekowania rąk płynem znajdującym się w holu szkoły i na korytarzach na poszczególnych piętrach

  e) w przypadku korzystania przez ucznia lub nauczyciela z fortepianu, wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi zobowiązany jest do zdezynfekowania klawiatury fortepianu i ławy fortepianowej po każdym korzystaniu z danej sali,

  f) Pracownicy wydający klucz do sal zobowiązani są do wietrzenia tych sal po każdym korzystaniu z nich przez nauczyciela lub ucznia,

  g) zabrania się wnoszenia i spożywania produktów spożywczych na terenie szkoły (nie dotyczy to wody),

  h) zabrania się podawania ręki na powitanie i pożegnanie,

  i) kaszląc lub kichając należy pamiętać o zasłanianiu nosa i ust,

  j) wszystkie osoby zobowiązane są do dokładnego mycia rąk wodą z mydłem, po takich czynnościach jak: kaszel, kichanie, czy też korzystanie z toalety,

  k) wszystkie osoby korzystające z sal powinny stosować wytyczne i ograniczenia zalecane aktualnie przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz dyrektora szkoły.

  3. W celu wspólnego bezpieczeństwa zarówno pracowników szkoły jak i korzystających z sal, każda osoba (nauczyciel/uczeń/rodzic) chcąca skorzystać z sali na terenie szkoły zobowiązana jest wypełnić - Oświadczenie i Ankietę.

  4. Oświadczenie pobiera się na portierni, wypełnia się przed wejściem na teren szkoły i składa się do specjalnego pudełka znajdującego się przy wejściu do szkoły. Oświadczenia i ankiety przekazywane będą bezpośrednio dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły .


  INSTRUKCJA DO POBRANIA
  Translator

  plenfrdeitptru

  Szukaj na stronie

  Statystyka odwiedzin

  Poland 91.5%Poland
  United States 6.1%United States
  Ukraine 0.6%Ukraine
  Germany 0.4%Germany
  Ireland 0.2%Ireland
  United Kingdom 0.2%United Kingdom
  Russian Federation 0.1%Russian Federation
  China 0.1%China
  Taiwan 0%Taiwan
  Lithuania 0%Lithuania

  Dzisiaj: 16
  Wczoraj: 64
  Bieżący tydzień: 330
  Poprzedni tydzień: 290
  Bieżący miesiąc: 546
  Poprzedni miesiąc: 1544
  Ogółem: 38173