bip2017

  Jubileusz 70-cio lecia

  Sukcesy

  Archiwum


   Zarządzenie nr 20/2019/2020
  Dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu
  z dnia 28 maja 2020 r.
  w sprawie egzaminów wstępnych i badania uzdolnień muzycznych
  kandydatów do szkoły

                                                                                                   

  PODSTAWA  PRAWNA:

  Rozporządzenie MKiDN  z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych oraz  § 11  Rozporządzenia MEN  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U.  poz. 493 z późn. zm)

   

  Dyrekcja Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu informuje, że badanie uzdolnień muzycznych dla kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
  odbędzie się w dniach 8 i 9 czerwca 2020 r.

   

   

  ZASADY  PRZEPROWADZANIA  BADANIA  UZDOLNIEŃ MUZYCZNYCH 
  KANDYDATÓW  DO  PSM I st.  NA  ROK  SZK.  2020/2021

  PROCEDURY  SANITARNE - pobierz

   

  - zaśpiewanie dowolnej piosenki

  - powtórzenie dźwięków i krótkich melodii

  - powtórzenie kilku przykładów rytmicznych

  - określenie kierunku melodii

  - ćwiczenia dotyczące słuchu harmonicznego

  - kandydaci do klasy programowo wyższej niż pierwsza będą zdawać egzamin z instrumentu i z przedmiotów teoretycznych

   


   

  Egzamin wstępny do Państwowej Szkoły Muzycznej II st. 
  odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r.  ZASADY  PRZEPROWADZANIA  EGAZMINÓW  WSTĘPNYCH
  DO  PSM  II st.  NA  ROK  SZK.  2020/2021

  PROCEDURY  SANITARNE - pobierz 


  - wykonanie programu na wybranym instrumencie  (bez akompaniamentu)

  - w związku ze stanem epidemicznym, egzaminu z przedmiotów teoretycznych do klasy pierwszej nie przewiduje się

  - kandydaci do klasy programowo wyższej niż pierwsza będą zdawać egzamin z instrumentu i z przedmiotów teoretycznych


  HARMONOGRAM   BADANIA UZDOLNIEŃ I EGZAMINÓW BĘDZIE USTALANY
  INDYWIDUALNIE DROGĄ TELEFONICZNĄ.

  ZARZĄDZENIE - pobierz

                        PROCEDURY  SANITARNE - pobierz                    
                                
   


  Translator

  plenfrdeitptru

  Szukaj na stronie

  Statystyka odwiedzin

  Poland 91.6%Poland
  United States 6.1%United States
  Ukraine 0.6%Ukraine
  Germany 0.4%Germany
  Ireland 0.2%Ireland
  United Kingdom 0.2%United Kingdom
  Russian Federation 0.1%Russian Federation
  China 0.1%China
  Lithuania 0%Lithuania
  Switzerland 0%Switzerland

  Dzisiaj: 17
  Wczoraj: 64
  Bieżący tydzień: 331
  Poprzedni tydzień: 290
  Bieżący miesiąc: 547
  Poprzedni miesiąc: 1544
  Ogółem: 38174