bip2017

  Miło nam zakomunikować o sukcesach uczniów PSM II st. ZPSM w Jarosławiu podczas XI Międzynarodowego Konkursu Muzycznego,
  który miał miejsce w Belgradzie-Serbia 28 czerwca 2020 r.

  Uczniowie klasy saksofonu pana mgra Jarosława Szupera odpowiednio w swych grupach wiekowych zajęli następujące miejsca:

    Seweryn Maj I miejsce
    Magdalena Wota I miejsce 

  Uczennica w klasie fletu Pani mgr Jolanty Antonik:

    Izabela Dobrowolska I miejsce

   

  GRATULUJEMY SUKCESÓW !!!