bip2017


    Miło nam poinformować, że nasi uczniowie z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu z sekcji instrumentów dętych klasy trąbki z powodzeniem rywalizowali w Międzynarodowym Konkursie w Wiedniu gdzie artyści z Indonezji, Rumunii, Chin, Azerbejdżanu, USA, Chorwacji, Malezji, Iranu, Rosji, Polski, Bułgarii, Ukrainy i Białorusi zaprezentowali swoje umiejętności uczestnicząc w pierwszym internetowym Konkursie i Festiwalu Sztuki - VIENNA STARS 2020 w Austrii w dniach 9-10 listopada 2020 r. Z dużą satysfakcją odnotowujemy fakt, że wśród laureatów znalazło się dwóch naszych trębaczy, Franciszek Brzózka i Karol Dobrowolski. Mimo wysokiego poziomu startujących w konkursie uczestników nasi uczniowie zdobyli najwyższe laury, Franciszek w swej kategorii zajął I miejsce, podobnie i Karol w swojej kategorii wiekowej również I miejsce .Ponadto w/w uczniowie w uznaniu otrzymali ,,złote medale’’. Jury w/w konkursu nagrodziłorównież prowadzącego nauczyciela Pana Franciszka Lotycza specjalnym dyplomem za wysoki kunszt przygotowania uczniów jak i Pana Wojciecha Majchrowicza za profesjonalny akompaniament. Serdecznie gratulujemy uczniom, nauczycielom, a zarazem życzymy następnych sukcesów.
     Krzysztof Dymnicki          Krzysztof Dymnicki

          Krzysztof Dymnicki          Krzysztof Dymnicki