bip2017


    Uczniowie fletu i trąbki tj. Weronika Korczyńska – flet i Franciszek Krygowski - trąbka zostali laureatami NAGRODY I STOPNIA w konkursie Sopravista w trzecim International Online Festival Contest "All colours of Art" we Włoszech, który odbył się w dniach 16-21 grudnia 2020 r. Splendoru tak wysokiej oceny dodaje fakt, że nasi uczniowie w wyżej wymienionym konkursie rywalizowali z młodymi adeptami sztuki z 28 krajów. Forum było okazją do prezentacji wykonawców z: Kazachstanu, Bośni i Hercegowiny, Indonezji, Litwy, Polski, Albanii, Armenii, Rumunii, Ukrainy, Serbii, Republiki Kosowa, Uzbekistanu, Rosji, Białorusi, Bułgarii, Malezji, Kirgistanu, Republiki Mołdawii, Łotwy, Turcji, Islamskiej Republiki Iranu, Mongolii, Portugalii, Niemiec, Macedonii Północnej, Chin, Hiszpanii i Słowenii. Weronika jest uczennicą Pani Jolanty Antonik, a na fortepianie towarzyszył Pan Jakub Międlar, natomiast nauczycielem Franka jest Pan Franciszek Lotycz, a uczniowi akompaniował Pan Wojciech Majchrowicz. Całością nagrań zajmował się Pan Piotr Krygowski.


    Nauczycielom i uczniom gratulujemy sukcesów !!!


     Krzysztof Dymnicki          Krzysztof Dymnicki