bip2017


  Miło nam poinformować o sukcesie naszych uczniów na VII Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek „Kolędujemy Razem" w  Łodzi, którego gala finałowa odbyła się w 29 stycznia 2021 r. Organizatorami tegorocznego konkursu byli Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W konkursie udział wzięli Franciszek Brzózka – trąbka i śpiew oraz chór pod dyrekcją Pani Jadwigi Nowosiad. Jury pod przewodnictwem Pani Haliny Kowalczuk – muzyka, wykładowcy AHE w Łodzi przyznało Frankowi jak i chórowi II miejsce. Warto nadmienić że w/w konkursie wzięło udział 355 podmiotów wykonawczych z całej Polski co dodatkowo dodaje splendoru opisanego sukcesu. Franek na co dzień uczy się w klasie trąbki pod kierunkiem Pana mgra Franciszka Lotycza. Należy zaznaczyć, że chórowi i soliście akompaniował Pan mgr Aleksander Koziński. Link konkursowy: https://youtu.be/61XR8DjJ24s

   

   Plakat          Konkurs Kolęd

   

  Nauczycielom i uczniom gratuluje podwójnego sukcesu !!!


   Franciszek Brzózka          Jadwiga Nowosiad