bip2017


  Izabela Dobrowolska
  - uczenica PSM II st. w Zespole Państowych Szkół Muzycznych  w Jarosławiu w klasie fletu Pani mgr Jolanty Antonik
  otrzymała III Nagrodę w grupie I INTERNATIONAL COMPETITION OF PERFORMING ARTS «SILK WAY» named after  S. S. PROKOFIEV, Moskwa 2021 r. Pani mgr Jolanta Antonik otrzymała nagrodę za wyróżniające przygotowanie uczennicy

   

  GRATULUJEMY SUKCESU !!! 


   Izabela Dobrowolska -Moskwa 2021          Jolanta Antonik Moskwa 2021