bip2017


  Troje akordeonistów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu zostało laureatami pierwszych miejsc w Międzynarodowym Festiwalu Online „ Future Stars” we Włoszech. W pierwszej edycji konkursu, która zakończyła się 30 stycznia br. wzięło udział ponad 200 uczestników z 29 państw świata, a wśród nich uczniowie z klasy akordeonu Pana mgra Krzysztofa Burego Szymon Kukla i Szymon Biały - PSM I stopnia oraz Joanna Jamrozik - PSM II stopnia w Jarosławiu. W liście z podziękowaniami organizatorzy wyrazili wdzięczność za udział w konkursie podkreślając wysoki poziom przygotowania uczniów oraz wysoką jakość wykonania podczas prezentacji konkursowej dzięki czemu komisja postanowiła przyznać:

  1 miejsce – Szymon Kukla, kat. 7-8 lat.
  1 miejsce – Szymon Biały, kat. 15-16 lat.
  1 miejsce – Joanna Jamrozik, kat. 17 – 19 lat.

  Dyplomem „Za przygotowanie na wysokim poziomie uczestnika w konkursie międzynarodowym”
  uhonorowany został również Pan mgr Krzysztof Bury.

  GRATULUJEMY SUKCESU !!! 

   
  Szymon Kukla          Szymon Kukla

   

  Szymon Biały          Szymon Biały

   


  Joanna Jamrozik          Joanna Jamrozik


   
   

   
  Krzysztof Bury          Krzysztof Bury

  Dyplomem „Za przygotowanie na wysokim poziomie uczestnika w konkursie międzynarodowym”
  uhonorowany został również Pan mgr Krzysztof Bury