bip2017

  Jubileusz 70-cio lecia

  Sukcesy

  Archiwum


   Zarządzenie nr 39/2020/2021
  Dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu
  z dnia 07 kwietnia 2021 r. w sprawie egzaminów wstępnych
  i badania uzdolnień muzycznych kandydatów do szkoły


                      
                                                                              

  PODSTAWA  PRAWNA:

  Rozporządzenie MKiDN  z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

  oraz  § 11  Rozporządzenia MEN  z dnia 20 marca 2020 r. i 21 stycznia 2021 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U.  poz. 493 z późn. zm)

   

  Dyrekcja Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu informuje,
  że badanie uzdolnień muzycznych dla kandydatów do Państwowej Szkoły
  Muzycznej I st. odbędzie się w dniach 31 maja i 01 czerwca 2021 r.

   

  ZASADY PRZEPROWADZANIA BADANIA UZDOLNIEŃ MUZYCZNYCH
  KANDYDATÓW DO PSM I st. NA ROK SZK. 2021/2022 

                                                                    

  - zaśpiewanie dowolnej piosenki

  - powtórzenie dźwięków i krótkich melodii

  - powtórzenie kilku przykładów rytmicznych

  - określenie kierunku melodii

  - ćwiczenia dotyczące słuchu harmonicznego

  - kandydaci do klasy programowo wyższej niż pierwsza będą zdawać egzamin
  z instrumentu i z przedmiotów teoretycznych

   

   

  Egzamin wstępny do Państwowej Szkoły Muzycznej II st.
  odbędzie się w dniach 20 maja 2021 r. i 21 maja 2021 r.  


  ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
  DO PSM II st. NA ROK SZK. 2021/2022

   

                                                                        

  - wykonanie programu na wybranym instrumencie

  - w związku ze stanem epidemicznym, egzaminu z przedmiotów teoretycznych

  do klasy pierwszej nie przewiduje się

  - kandydaci do klasy programowo wyższej niż pierwsza będą zdawać egzamin

  z instrumentu i z przedmiotów teoretycznych wg wytycznych zawartych w informatorze

   
   

   

   

  HARMONOGRAM BADANIA UZDOLNIEŃ I EGZAMINÓW BĘDZIE USTALANY
  INDYWIDUALNIE DROGĄ TELEFONICZNĄ  ZARZĄDZENIE - pobierz

   

                                                                        

  Translator

  plenfrdeitptru

  Szukaj na stronie

  Statystyka odwiedzin

  Poland 91.5%Poland
  United States 6.1%United States
  Ukraine 0.6%Ukraine
  Germany 0.4%Germany
  United Kingdom 0.2%United Kingdom
  Ireland 0.2%Ireland
  China 0.1%China
  Russian Federation 0.1%Russian Federation
  Netherlands 0%Netherlands
  Taiwan 0%Taiwan

  Dzisiaj: 16
  Wczoraj: 64
  Bieżący tydzień: 330
  Poprzedni tydzień: 290
  Bieżący miesiąc: 546
  Poprzedni miesiąc: 1544
  Ogółem: 38173